Zitbanken verdwijnen, problemen blijven

18 Juli 2018

Zitbanken verdwijnen, problemen blijven

Vandaag, 17 juli, werd op de hoek van de Maria-Ter-Heidelaan en de Jan Boedsstraat alweer een zitbank verwijderd in de strijd tegen de (hang)jongeren, als test voor een aantal weken. Op deze plek komen dagelijks wandelaars en fietsers samen, en vormt voor hen een rustpunt. Met Groen Tremelo-Baal zijn wij er van overtuigd dat dit geen structurele oplossing is tegen het jeugdvandalisme in onze gemeente.

De voorbije weken verdwenen er ook al banken in de Hilstraat en de Turfhoeveweg.

Petra Vreys: "Ons gemeentebestuur treft hiermee in de eerste plaats onze inwoners die daar hun dagelijks rustplekje vonden. Zowel de wandelaar, de fietser, senioren alsook de vele onschuldige jongeren in onze gemeente zijn hier nu het slachtoffer van."

Vanuit Groen zijn wij eveneens bezorgd over het fenomeen van vandalisme dat de laatste maanden de kop uitsteekt. Het wegnemen van zitgelegenheden is echter niet de juiste oplossing om dit probleem op te lossen.

Kris Torfs: "Groen Tremelo-Baal ziet meer heil in structurele oplossingen zoals onder andere het betrekken van straathoekwerkers, overleg met ouders. Het verwijderen van banken is geen oplossing, dit zorgt ervoor dat het probleem zich verschuift naar ander plaatsen.”

Groen wil daarom pleiten om de verwijderde banken terug in het straatbeeld te plaatsen.  Banken zijn in de eerste plaats ontmoetingsplaatsen waar jong en oud met elkaar in verbinding gaan.  Banken vol met sociale contacten moet je koesteren, niet verwijderen.