De mensen van

Groen Tremelo-Baal

Petra Vreys

Voorzitter Groen Tremelo-Baal Gemeenteraadslid

Kris Torfs

Schepen *Lokale economie *Natuur en Leefmilieu *Noord-Zuid *Dierenwelzijn *Landbouw

Ronny Wouters

Bestuurslid, lid verkeersadviesraad

Dirk Reynders

Bestuurlid, communicatieverantwoordelijke

Bart Gilbert

Bestuurslid, lid verkeersadviesraad

Yasemin Odluyurt

Bestuurslid, lid BCSD

Caroline Decoux

Sympathisant

Ruth Caluwaerts

Sympathisant

Maarten Op de Beeck

Bestuurslid, Ledenverantwoordelijke

David Le Roy 

Sympathisant

Heidi De Coster

Sympathisant

Ann Van Baelen

Sympathisant

Dirk Heremans

Bestuurslid, Lid Bibraad

Marleen Van Meerbeek

Bestuurslid, Communicatieverantwoordelijke