Petra Vreys

Petra Vreys

Petra Vreys

Verpleegkundige woonzorgcentrum, Baal, 49 jaar

Petra Vreys

Schepen

*Lokale economie

*Natuur en Leefmilieu

*Noord-Zuid

*Dierenwelzijn

*Landbouw

Verpleegkundige woonzorgcentrum, Baal, 49 jaar