Yasemin Odluyurt legt eed af als lid van BCSD

01 Oktober 2020

Yasemin Odluyurt legt eed af als lid van BCSD

Op de gemeenteraad van september legde Yasemin Odluyurt haar eed af als nieuw lid van het BCSD (Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst). Yasemin vervangt hiermee Wendy Huysmans die samen met haar familie een nieuwe toekomst gaat uitbouwen in het buitenland. Wij bedanken alvast Wendy voor het geleverde werk en engagement binnen Groen Tremelo-Baal, het BCSD en als voormalig voorzitster van de Tremelose jeugdraad. Tevens wensen wij Yasemin veel succes de komende jaren als lid van het BCSD en ons partijbestuur.