Waarom wij tegen de Eandisdeal stemde.

03 Oktober 2016

Waarom wij tegen de Eandisdeal stemde.

Op de gemeenteraad van september kwam de Eandisdeal ter stemming.  Groen stemde samen met kartelpartner Sp.a duidelijk voor "neen" staaneen

We nu op keerpunt wat betreft energiebevoorading.  De voorbije jaren waren we steeds afhankelijk van het buitenland voor onze energie.  Nu  maken  we stilaan de overgang naar hernieuwbare energie die we zelf kunnen opwekken.  En net nu willen ze een deel van de energiedistributie opnieuw in buitenlandse handen geven.  

 

Die energiedistributie zal een heel belangrijke schakel worden in het nieuwe energielandschapEr zal gewerkt worden met nieuwe begrippen zoals "smart grid" "slimme meters" "thuisbatterijen" ed... Zaken die nu nog ver van ons bed lijken maar binnen een tiental jaar dagdagelijkse kost zouden moeten zijnEandis zal al die zaken op zich moeten nemen en dat zal een heel belangrijke en dure uitdaging zijn. De reden dan ook dat ze 400 miljoen zoeken om deze investeringen te maken. Wij willen graag,  nu we voor een keerpunt staan en we niet meer afhankelijk zullen zijn van buurlanden, ook die investeringen in Vlaanderen of België houden

 

Als we buitenlandse firma's 4 % opbrengst geven, kunnen we zeker ook in Vlaanderen dit budget vindenSpaarboekjes brengen 0,1 % op. Laat de Vlaming investeren aan een opbrengst van 4% zodat dat geld ook terug in onze economie terecht komtZoals het nu voorzien was zou er jaarlijks 4% of beter 40 miljoen per jaar naar China versluist worden. Die 40 miljoen houden we beter in eigen land kunnen, waarbij we tevens het energienetwerk in eigen handen houden."