Verwoesting van beverdammen blijft onbestraft!

07 September 2017

Verwoesting van beverdammen blijft onbestraft!

Afgelopen juni werden beverdammen vernietigd in de Laak en Vijverbeek, net toen er grote droogte was en alle dieren jongen hadden. Iedereen kent het gevolg nog wel: massale vissterfte, eenden en waterhoenen vielen plots zonder nesten en een beverfamilie die sindsdien niet meer is gesignaleerd. Meer dan 150 mensen pikten dit niet en namen eind juni deel aan onze wandeling voor meer natuur.   Groen Tremelo-Baal neemt dan ook met grote verbazing akte van het feit dat voor het verwoesten van deze dammen geen proces verbaal zal worden opgemaakt. Wat in de laatste Info Tremelo nog wordt omschreven als "een opzettelijke daad van vandalisme", veegt ons gemeentebestuur nu met één pennentrek van tafel. 

 

Op aandringen van voorzitter Kris Torfs vond er begin augustus een onderhoud plaats tussen de verschillende actoren.  Naast ons college waren de eigenaars van domein Fonteyn, de tuinaannemer, de dienst waterlopen van de provincie, Agentschap Natuur en Bos en de natuurinspectie aanwezig. Natuurpunt Tremelo, die het beheer heeft over grote delen van de Laakvallei, en eigenaar is van het perceel waar het slib gestort werd, was niet uitgenodigd voor dit onderhoud.  

 

Na het overleg werd er beslist om geen proces verbaal op te maken en het bij een aanmaning te houden.  De reden ervan zou te maken hebben met de duidelijke afspraken die er zijn gemaakt, en door de bereidwillige medewerking van de eigenaars (lees schuldige) in het onderzoek naar het verwoesten van de dam.

 

Het is nu zeer duidelijk dat de eigenaars de hand boven het hoofd wordt gehouden. Want naast de verwoesting van de beverdammen werd ook de illegale boomkop op hetzelfde domein, met de mantel der liefde bedekt.  Natuur en milieu zijn spijtig genoeg nog steeds niet prioritair voor onze meerderheid.  

 

Het signaal dat de 151 wandelaars gaven tijdens de beverwandeling was blijkbaar voor burgemeester en schepen niet duidelijk genoeg. En dan vergeten we nog de burgers die spontaan klacht hebben ingediend hebben bij de politie. Ook zij worden over het hoofd gezien. 

 

Groen Tremelo-Baal had gehoopt dat via dit dossier een duidelijk signaal zou worden gegeven.   Wij hopen alsnog dat het gemeentebestuur in dialoog wil gaan met de eigenaars van Fonteyn en  Natuurpunt Tremelo.  Door  de neuzen in dezelfde richting te krijgen en samen te werken zou dit een begin kunnen zijn van een nog sterkere natuur in de Laakvallei.  Groen Tremelo-Baal is er rotsvast van overtuigd dat een dialoog tussen de 3 partijen een meerwaarde kan betekenen voor de gehele biodiversiteit in onze gemeente.