Tremelo zegt "Ja" maar gemeentebestuur zegt "Neen"

25 November 2013

Tremelo zegt

Voor de 2de maal stemde het Tremelose gemeentebestuur (Open VLD en CD&V) tegen de intentieverklaring om van Tremelo een FairTradeGemeente te maken.     Ons gemeenteraadslid Petra Vreys kondigde op de gemeenteraad van september al aan dat ze de resolutie Fair Trade in oktober opnieuw op de agenda zou zetten.En, op de Fair Trade infovergadering lieten de aanwezige Groen- en sp.aleden eveneens weten dat wij dit, na 8 maanden, opnieuw op de agenda gingen plaatsen.Het was beschamend om te horen hoe de betrokken Schepen op de gemeenteraad vol ongeloof aanhaalde dat het punt 'plots' op de agenda stond zonder haar medeweten. Groen en sp.a is erg teleurgesteld over deze gang van zaken.Een politiek waarin voorstellen en ideeën van de oppositie ook samen kunnen worden uitgewerkt. 

Hoewel de betrokken Schepen van Ontwikkelingssamenwerking Willems (CD&V) maandenlang de directe steun en de medewerking kreeg van de sp.a-Groenfractie veegde ze het Fair Trade voorstel brutaal van tafel.Na maandenlang samenwerken had de meerderheid een lans kunnen breken voor de nieuwe politiek waar wij met sp.a-Groen  in onze gemeente voor willen gaan.Een politiek ten dienste van de Tremelonaar en niet van eigen partijbelang. Ook het feit dat Groen samen met sp.a op de gemeenteraad wordt beticht van een politiek spel te spelen, terwijl wij met de Schepen al die tijd persoonlijk en in vertrouwen hebben samengewerkt, vinden wij vernederend. 

Hadden de meerderheidspartijen open kaart gespeeld en laten uitschijnen dat ze het samen nog niet eens waren over dit dossier en  zich hadden "onthouden" tijdens de stemming, had dit veel logischer geklonken. Wij vermoeden dat de bevoegde Schepen onder druk werd gezet door de meerderheidspartijen om de samenwerking met Groen en sp.a stop te zetten.

Met haar neen-stem heeft de Schepen van Ontwikkelingssamenwerking echter duidelijk aangegeven niet achter Fair Trade te staan.

Dit is nefast voor de steun en motivatie van de trekkersgroep. 

 Groen maakt zich samen met sp.a daarom grote zorgen over het huidige beleid.Wanneer de meerderheidspartijen onderling al maanden redetwisten over een punt als Fair Trade, en de bevoegde Schepen muilkorven, wat dan met de échte moeilijke beslissingen waar we de komende jaren voor komen te staan?