Tremelo op weg naar Fair Trade?

06 September 2013

Tremelo op weg naar Fair Trade?

Eén van onze verkiezingspunten was om van Tremelo een FairTradeGemeente te maken. Eind februari zette ons Groen gemeenteraadslid Petra Vreys, met de steun van fractiepartner sp.a, dit punt dan ook op de agenda van de gemeenteraad. Tot onze verbazing werd het voorstel door de voltallige meerderheid verworpen...Hoewel het daarna stil leek, werd er achter de schermen hard doorgewerkt.Groen voorzitter Kris Torfs woonde een themadag over Fair Trade bij en er waren verkennende gesprekken tussen verschillende Groenleden en de Schepen van Ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast hebben we  - gesteund door onze collega's van sp.a - via het GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) getracht het Fair Trade project te lanceren.

En met resultaat!Onlangs verscheen een oproep tot het samenstellen van een trekkersgroep in "Info Tremelo" en op de website. Verder organiseert de gemeente op vrijdag 11 oktober, tijdens de week van de Fair Trade, een infoavond.De eerdere afgekeurde resolutie wordt weldra terug op de gemeenteraad besproken.

In onze provincie zijn al 42 van de 65 gemeenten aan het werk om de titel 'FairTradeGemeente' te behalen, of hebben deze reeds behaald.Wij zijn erg verheugd dat ook in Tremelo de eerste stappen zijn gezet.Wil u meewerken aan dit initiatief en mee de trekkersgroep vormgeven?Neem dan contact op met Groen Tremelo-Baal.