Is Tremelo nog niet klaar voor fietsstraten?

10 Juni 2013

Is Tremelo nog niet klaar voor fietsstraten?

Op de gemeenteraad van 30 mei deed Groen gemeenteraadslid Petra Vreys het voorstel om fietsstraten te introduceren in Tremelo. Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan en waar er specifieke gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers. Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Auto's mogen de fietsers niet inhalen en de snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 km/u.Nu de dorpskom helemaal afgewerkt is, wil Groen Tremelo-Baal van de Kerkstraat en de Pastoor Van Winkelstraat fietsstraten maken. Deze 2 straten zijn smalle korte straten die veel schoolgaande jeugd te verwerken krijgen, maar tevens ook veel voertuigen. Door ze om te vormen tot fietsvriendelijke straten wordt de veiligheid van de fietsers verhoogd.De meerderheidspartijen zien het echter anders. De aangepaste verkeersregels en verschillende verkeersborden leiden - volgens hen - tot verwarring en dus tot meer onveiligheid. Bovendien vinden ze deze straten niet de juiste straten om om te vormen tot fietsstraten. De meerderheid stelde voor om het concept verder uit te werken in overleg met de verkeersadviesraad.

 

Enerzijds betreuren wij de beslissing van de meerderheid maar anderzijds zijn we ook blij dat het gemeentebestuur het concept wel genegen is en verder wil bekijken. Als groene partij zullen wij samen met onze kartelpartner sp.a het debat hierrond verder blijven voeren."Een degelijk fietsbeleid staat dankzij Groen Tremelo-Baal eindelijk op de politieke agenda."

 

In de toekomst zullen we voorstellen blijven doen om 'de fiets' in Tremelo te bevorderen. Door te streven naar een goed lokaal fietsbeleid wil de gemeenteraadsfractie sp.a-Groen het fietsen als duurzaam vervoermiddel promoten. Het invoeren van twee fietsstraten kon een eerste stap zijn om van Tremelo een echte "fietsgemeente" te maken.