Sport en Cultuur

Er bestaan al heel wat mogelijkheden en initiatieven om je te ontspannen, te ontmoeten, te sporten,... in Tremelo-Baal. Dat aanbod willen we versterken. Wat sport betreft willen we in de eerste plaats meer investeren in ons bestaand zwembad en in kleinschalige sportinfrastructuur in Ninde.
Naast sporten stimuleert ook cultuur de sociale contacten. Wij staan voor een cultuurbeleid dat vertrekt van wat onderuit groeit en opborrelt. Een lokaal bestuur organiseert geen cultuur, maar zorgt ervoor dat er cultuur is.

Sport

 • Op zondagnamiddag het zwembad openstellen voor sportclubs en verenigingen. Op die manier is ook op dat moment het zwembad beschikbaar.
 • Ons zwembad willen we meer uitspelen als competitiebad. De mogelijkheid voor het organiseren van duathlon of triathlons moeten we uitspelen naar de sportverenigingen van onze buurgemeenten.
 • We moeten bekijken welke activiteiten we in ons zwembad nog kunnen houden naast het zwemmen alleen. Het organiseren van een filmavond, beachparty, verjaardagsfeestjes moet tot de mogelijkheden kunnen behoren.
 • Het hele gebouw willen we graag energie-efficiënter maken zodat op die manier we de uitgaven op lange termijn ook kunnen drukken.
 • Redders moeten hun taak van redder uitvoeren en zich niet bezighouden met het inschrijven van activiteiten van de sportdienst.
 • In Ninde willen we een plek zoeken om een fitometer en een Finse piste aan te leggen. Daardoor hebben zowel Ninde (fitometer/Finse piste) Tremelo (zwembad), Baal (multisportterein/turnzaal) hun eigen sportinfrastructuur. Deze fitometer kan ook tevens gekoppeld worden aan de inwoners van het WZC Damiaan.

Cultuur

 • We gaan voor meer kunst in de publieke ruimte van onze gemeente. Kunst moet voor ons niet alleen tentoongesteld staan in een gesloten ruimte, maar moet ook in het openbaar te bewonderen zijn.
 • De persoon van beeldhouwer Jan Boedts samen met zijn atelier willen we beter integreren in onze gemeente.
 • Als gemeente trachten we samen met buurgemeenten kleinschalige kunstbiënnale's naar onze gemeente te halen.
 • Samen met de verenigingen en de cultuurraad bouwen we ons cultuurprogramma verder uit. Het verder uitwerken van het Afrika FilmFestival in onze gemeente kan hierin een trekker vormen.
 • We onderzoeken of op het domein van de Kapel van Fatima openluchtconcerten (klassiek, lichte muziek) kunnen gehouden worden. Deze omgeving is een uitstekende locatie te midden van het groen voor dergelijk initiatief.
 • We bundelen het zomerprogramma van onze gemeente tot één groot uitgangsbord onder de noemer "Tremelo Bruist" Creatievelingen en/of verenigingen die een idee hebben om een activiteit uit te werken, kunnen worden opgenomen in het programma. Tijdelijke zomerbars, een openluchtcinema, kleinschalige optredens... behoren tot de mogelijkheden om onze zomers meer dan ooit te doen opleven."