Sociaal beleid

Groen wil een ambitieus sociaal beleid met basisvoorzieningen voor iedereen en speciale aandacht voor wie het moeilijk heeft.  Zeker nu het OCMW- en gemeenteraad één geheel worden, moeten wij er over waken dat het sociaal beleid niet ondergewaardeerd gaat worden.
  • Op de gemeenteraad willen we daarom dat de sociale thema's als eerste aan bod komen.  Op die manier sluiten we uit dat deze dossiers als laatste aan bod komen van een lange gemeenteraad.
  • Met de integratie van het OCMW- en gemeentepersoneel gaan wij voor het oprichten van een Sociaal meldpunt.  Op die manier kunnen de inwoners met al hun vragen terecht op een meldpunt die ze daardoor met de juiste mensen in contact kan brengen.
  • Via het Sociaal Huis starten we met een sociale kruidenier waar mensen terecht kunnen voor kwaliteitsvoeding en basisproducten die het financieel moeilijker hebben. Daarnaast willen we workshops gezond koken met weinig budget opstarten. We zoeken hierbij naar een partnerschap bij een van de vele warenhuizen in onze gemeente.
  • De mobiliteit van mensen in armoede willen we graag verhogen door het openbaar vervoer gratis te maken in bepaalde situaties bv woon-werkverkeer, sollicitatiegesprek, enz. Verder willen we deelauto's en gemeentefietsen tegen sociaal tarief aanbieden aan deze doelgroep.
  • We geven premies indien mensen zich willen aansluiten bij een vereniging van onze gemeente.  Op deze manier komen mensen in armoede vlugger in contact met andere.   
  • Mantelzorgers in onze gemeente trachten we beter te ondersteunen in hun inzet.  Daarnaast gaan we op zoek naar "verborgen" mantelzorgers.  Op deze manier kunnen zij zich registreren zodat zij een mantelzorgpremie kunnen krijgen en een betere ondersteuning.
  • Samen met WZC Damiaan promoten we het bestaan van "de sleutelbloem", de dagopvang van senioren.  Op die manier kunnen ook mantelzorgers even op adem komen.
  • We beginnen met de opstart van Het Huis van het Kind. Zo'n Huis van het Kind is een samenwerkingsverband van alle initiatieven die zich richten op gezinnen met kinderen. Dat gaat zowel om de diensten van Kind en Gezin als allerlei andere organisaties zoals de opvoedingswinkel of de Gezinsbond.
    Het Huis van het Kind is een leuke én leerrijke plek voor kinderen, jongeren en ouders. Het Huis van het Kind moet extra aandacht besteden aan het bereiken van kwetsbare gezinnen. We bekijken of we het gebouw van de Bonte Os als locatie kunnen laten dienen voor Het Huis van het Kind.