Smart-city project 'Monitoring van de Laak' goedgekeurd

10 Februari 2020

Smart-city project 'Monitoring van de Laak' goedgekeurd

Onze gemeente heeft van Vlaams minister Hilde Crevits 186.217 euro ontvangen om de waterkwaliteit van de Laak permanent te monitoren. De gemeente diende hiervoor een Smart City of Things-project in bij VLAIO.   Eind 2019 heeft VLAIO  (het Agentschap Innoveren en Ondernemen) dertien Smart City of Things-projecten goedgekeurd. Via deze projecten kunnen lokale besturen een subsidie krijgen om met innovatieve technieken, zoals met sensoren, camera’s, open data of artificiële intelligentie, het leven in de buurt aangenamer te maken en problemen concreet aan te pakken.  Onze gemeente, met Schepen Petra Vreys als trekker van het project,  diende samen met Begijnendijk en het Vlaams-Brabants steunpunt e-government (VERA) een subsidieaanvraag in voor de uitbouw van een permanente monitoring van de Laak.   De gemeente ontvangt hiervoor zo’n 186.217 euro. Met sensoren en andere slimme meetinstrumenten zal de waterkwaliteit en het waterniveau van de Laak permanent gemonitort worden. Op basis daarvan kunnen we dan gerichte beleidsacties uitwerken.  Zo kunnen we veel efficiënter de waterstanden van de Laak opvolgen en gemakkelijker ingrijpen bij wateroverlast of -tekort.  Sinds een 20tal jaren ijveren de Natuurpuntverenigingen  samen met de Groenafdelingen van Aarschot, Begijnendijk en Rotselaar, die langs de Laak gelegen zijn,  om opnieuw van de Laak een levendige rivier te maken.  Met dit project willen we dan ook het watervoerend maken van de Laak in de belangstelling, maar vooral in een stroomversnelling krijgen.