Samenwerken met de lokale handelaars loont.

28 Oktober 2022

Samenwerken met de lokale handelaars loont.

Ook 2023 staat vol plannen die we graag willen uitwerken met onze ondernemers.

Het voorbije jaar werkte Kris onze schepen van Lokale Economie goed samen met de lokale ondernemers in onze gemeente.

De vraag van het Braderijcomite om meer kleur in onze dorpskern te krijgen kreeg gevolg. Samen met de communicatiedienst en Visit Tremelo werkte Kris aan nieuwe baniers. 

De nieuwe baniers werden aangemaakt in de nieuwe huisstijl en werden net voor de Lentemarkt in het straatbeeld opgehangen.  In fase 2 zullen ook de Kruisstraat, de Kerkstraat en Baal centrum aan bod komen. 

Ook op de vraag om op zaterdag muziek in het dorp mogelijk te maken ging Kris graag in.  Sinds mei kan men in Tremelo centrum tussen 10u en 18u de hele dag shoppen en kuieren op het ritme van sfeervolle muziek.

Op die manier zorgen we samen met de lokale handelaars voor meer sfeer, gezelligheid en beleving in het dorp.  Iets waar onze schepen van Lokale Economie die komende jaren verder aan wil werken. In 2023 zullen trouwens de huidige oude luidsprekers vervangen worden door nieuwe.

Tijdens de decembermaand voorzien we ook een advertentie in de regionale streekkranten om Tremelo als shoppinggemeente in de kijker te zetten en gaan we creatief aan de slag met onze kerstversiering.

En ook 2023 staat vol plannen die we graag willen uitwerken met onze ondernemers.