Samen voor een beter alternatief op de Ketelberg

02 Mei 2016

  Eind december 2015 zetten onze voorzitter Kris Torfs de verkaveling in de Ketelberg voor het eerst op de gemeenteraad.  De Ketelberg zou helemaal verkaveld worden, weliswaar zonder inspraak van de buurtbewoners.  Op aanrade van de Sp.a-Groenfractie kwam er begin januari dan toch een infomoment tussen de projectontwikkelaar en de buurtbewoners.  

Kris Torfs : "Deze infovergadering was echter een maat voor niets.  Met de voorstellen van de buurtbewoners werd helemaal geen rekening gehouden, zelfs ons Schepencollege hield tot nu toe geen rekenschap met de wensen van zijn eigen inwoners."  
 
 
In de Ketelberg wil men 12 woningen plaatsen.  Deze woningen komen weliswaar in woonzone maar zijn helemaal niet in balans met de omgeving van en rond de Ketelberg.  Er worden 12 hoogbouwwoningen voorzien in een bosrijke omgeving waarin alleen laagbouw staat.
 
Op geen enkele manier is deze verkaveling in harmonie met de omgeving. Het aantal woningen is buiten proportie en overtreft het draagvlak van het gebied.  Van een nieuwe verkaveling gelegen naast natuurgebied verwachten wij toch ook dat er een doorsteek zou komen naar dit prachtige stuk natuur.   Niets is minder waar, zelfs een aantal vijvers die verbonden zijn met elkaar worden dichtgesmeten.  En laat ons nu net die vijvers de habitat van de Ijsvogel zijn. 
 
Groen Tremelo-Baal heeft samen met kartelpartner Sp.a dan ook neen gestemd tegen de huidige plannen. 
 
Petra Vreys : "Wij verwachten dan ook van ons gemeentebestuur dat ze met de buurtbewoners naar een alternatief zoeken.  Door samen met de omwonende aan een oplossing te werken kan ons bestuur aantonen dat ze oprecht begaan zijn met hun inwoners.  Zo  kunnen ze een omgeving creeren waarin wonen, spelen en natuur duurzaam samen gaan.
 Volgens ons moet nog steeds het bestuur bepalen wat kan en mag in onze gemeente en niet de bouwpromotors."