Onderwijs en kinderopvang

Volgens Groen liggen er in Tremelo-Baal veel mogelijkheden om te investeren in de eerste levensjaren van onze kinderen.  We beschouwen kinderopvang als een basistaak van een gemeente. De vier goed werkende basisscholen in Tremelo-Baal willen we verder ondersteunen. (Sint-Annaschool met 2de vestiging in de Nobelstraat, Vrije Basisschool Tremelo met 2de vestiging in de Barbarastraat, de Cocon en de Damiaanschool)

Als gemeente willen we vernieuwende banden smeden tussen kinderopvang, onderwijs en onze diverse verenigingen.  Voor Groen staat ook een gezonde leeromgeving hoog op de agenda. 

Kinderopvang

  • We blijven een actief beleid voeren rond de al bestaande kinderopvang (zowel naschools als in de vakanties).  
  • Naast de bestaande kinderopvang in de Bonte Os voor de kinderen van Baal, willen wij de Tremelose kinderen onderbrengen in de Gildezaal. Deze Gildezaal zal dan ook uitsluitend voor de kinderopvang gebruikt worden. 

Onderwijs

  • Als lokaal bestuur kunnen we een stuwende kracht zijn achter een brede school.  Een  brede school kan een draaischijf zijn voor de gemeente, ook na de schooluren en in de vakanties.  Buitenschoolse opvang, sport-, muziek- en computerinfrastructuur kunnen er een plek krijgen.  Ouders, verenigingen,  en andere organisaties moeten een deel worden van het brede schoolverhaal.  
  • Samen met de scholen onderzoeken we hoe we de oude schoolgebouwen kunnen verduurzamen.  Dit doen we onder meer door mee in het project te stappen van de “energieke scholen”. In dit project bekijkt men samen met lokale energiecoöperaties hoe het energieverbruik van de gebouwen kan verminderen. 
  • We bespreken met de scholen of ze hun speelplaatsen kunnen vergroenen. Hier bestaan tegenwoordig meerdere vormen van subsidies voor. Groene speelplaatsen dagen kinderen uit om te spelen en natuurelementen verhogen daarbij de speelkansen.
  • We laten onze scholen samen met onze jeugdbewegingen, de jeugdraad.... én de kinderen een plan opstellen om de kinderen opnieuw aan het spelen te krijgen.
  • Een veilige schoolomgeving is cruciaal. De wegen naar de school moeten daarom fiets- en voetgangersvriendelijk gemaakt worden.
  • Groen wil de gemeentelijke subsidies voor milieuprojecten herbekijken.  We willen de scholen ondersteunen die meer de focus willen leggen op natuur- en milieuthema’s.  Op dit ogenblik is dit niet mogelijk omdat in het huidige systeem het subsidiebedrag begrensd is. 
  • We ondersteunen de scholen in de overschakeling naar een lekkere, gezonde, en duurzame schoolmaaltijd.