Noord-Zuid

In het dorp van Damiaan

  • We blijven het goedwerkende GROS ondersteunen in hun werking. We streven ernaar om elk jaar het budget voor Noord-Zuid projecten de volgende 6 jaar met 1 euro per inwoner te verhogen. Op die manier geven we de diverse organisaties meer armkracht om hun werking te verbeteren.
  • We zetten naast het jaarlijks budget ook een "noodhulpbudget" apart. Met dit "noodhulpbudget" kunnen we binnen onze gemeente eenmalige activiteiten organiseren om fondsen in te zamelen voor een plek waar de noodhulp nodig is.
  • We proberen inwoners van Afrikaanse, Aziatische of Latijns-Amerikaanse oorsprong actief te betrekken bij het Noord-Zuidbeleid in onze gemeente.
  • We sensibiliseren ook onze andere verenigingen en scholen om samen te werken met bestaande organisaties uit onze gemeente die werken rond Noord-Zuidprojecten. Op die manier kunnen we een bredere wisselwerking creëren tussen de verschillende verenigingen en scholen in onze gemeente.
  • We communiceren en sensibiliseren veel concreter naar onze inwoners op welke manier we binnen onze gemeente Noord-Zuidprojecten ondersteunen. 
  • We werken binnen onze gemeentelijke werking beter samen met Youcaproject (de vroegere Zuiddag) waarbij we kinderen voor een dag laten meewerken binnen onze diensten.
  • We werken het gegeven Fair Trade verder uit, en proberen meer inwoners, verenigingen, handelaars, etc te overtuigen om meer in te zetten op Fair Tradeprodukten (ook lokaal).