Maakt u mee van Tremelo een bij-vriendelijke gemeente?

09 Oktober 2015

Maakt u mee van Tremelo een bij-vriendelijke gemeente?

  Door het gebruik van pesticiden en het verdwijnen van de natuur stierven de laatste jaren miljoenen bijen.  Niet alleen honingbijen boeren achteruit, ook de wilde bijen worden bedreigd. En dat is zeer slecht nieuws.Bijen vervullen namelijk een sleutelrol in de natuur. Het uitsterven van de bijen is niet alleen een ecologische maar tevens een economische ramp. Bijen zijn de belangrijkste bestuivers van planten, land- en tuinbouwgewassen.

Wanneer alle bijen verdwijnen in België gaan binnen het jaar de meeste land- en tuinbouwbedrijven overkop!

 

Op de gemeenteraad van september stelde Groen voor om van Tremelo een bij-vriendelijke gemeente te maken. Het voorstel werd door alle partijen positief onthaald en het schepencollege beloofde het voorstel verder te onderzoeken. Een concreet actieplan voor Tremelo-Baal behoort nu tot de mogelijkheden...

Uiteraard moet de gemeente nauw samenwerken met de plaatselijke imkers, landbouwers en natuurverenigingen. Maar ook jij kan mee het verschil maken door je tuin insectvriendelijk in te richten. En, dat begint met de aanleg van een bloemenweide.

Daarom deelt Groen Tremelo-Baal gratis zakjes bloemenzaad uit aan de inwoners van Tremelo.

Wil jij er ook één?  Mail dan je naam en adres naar [email protected] en wij bezorgen het je graag. (1 per adres, zolang de voorraad strekt)