Lokale economie

Groen kiest resoluut voor versterking van de lokale economie. We wensen de huidige handelaars beter te begeleiden en nieuwe handelaars aan te trekken door een gericht pop-upbeleid uit te werken. Daarnaast willen we van de oude rijkswachtkazerne een start-upplek maken om jonge en creatieve ondernemers ruimte te geven.  Het invoeren van circulaire en deeleconomie in onze plaatselijke economie wordt één van de uitdagingen.

 • Een deel van de site van de huidige Rijkswachtkazerne vormen we om tot een start-upplek waar we nieuwe, creatieve startende ondernemers ruimte bieden om hun projecten vorm te geven. We voorzien er ooks een coworkingplek voor freelancers. 
 • Wekelijks willen we op woensdagnamiddag in Baal een 'boerenmarkt' organiseren.   Hier kunnen lokale land- en tuinbouwers hun eigen producten aan de man brengen.  
 • Het budget van de huidige promotaks voorzien we integraal om projecten op te starten om onze lokale economie te ondersteunen.  We werven ook een ambtenaar "lokale economie" aan.  
 • Het gemeentebestuur moet een open gesprek voeren met verschillende gesprekpartners om een algemene visie van het kernwinkelgebied te ontwikkelen. Eigenaars van winkelpanden en handelaars hebben belang bij het welslagen van de winkelstraten. Zij zijn dus ook het best geplaatst om te weten wat de sterktes en de zwaktes zijn van de straat. Ook de mogelijke bouwheren betrekken we in dit overleg. Zij hebben eveneens belang bij een bloeiende straat voor de verkoop/verhuur van hun panden.
 • Huurprijzen swingen de pan uit en verklaren mee waarom handelszaken leeg staan. Sommige eigenaars blijven vasthouden aan torenhoge huurprijzen. We willen daarom een leegstandsheffing in het leven roepen. De inkomsten uit deze leegstandsheffing gebruiken wij integraal om te investeren in Tremelo als shoppinggemeente.
 • Een vestigingspremie moedigt startende handelaars aan. Deze premie koppelen we aan de behoeften. Ze mag de bestaande activiteiten niet verstoren. Samen met de ondernemersorganisaties en de economieraad kunnen we een handelsactiviteitenlijst maken waarop deze premies zich focussen. De vestigingspremie is enkel van toepassing voor het kernwinkelgebied.
 • Pop-ups geven jonge ondernemende handelaars de mogelijkheid om hun nieuwe handelszaak uit te proberen. Huren aan een lagere prijs moet mogelijk zijn als de leegstandsheffing voor eigenaars gedeeltelijk en tijdelijk wordt opgeheven. Pop-ups die zich later als vaste locatie willen vestigen, ondersteunen we door voor een bepaalde periode een deel van de huur op ons te nemen. De pop-ups kunnen eveneens dienst doen als tijdelijke ruimte voor kunstenaars en andere creatievelingen. We maken een pop-upreglement met duidelijke afspraken voor zowel de verhuurder als de tijdelijke huurder.
 • Leegstand leidt tot meer leegstand. Eigenaars kunnen hun vitrines gedurende 3 maanden verhuren aan andere Tremelose handelszaken. Een win-win voor gemeente, handelaar en eigenaar van het pand (vb : 't Kadoke/Kinderplaneet Kruisstraat).
 • We introduceren een Tremelocadeaukaart die  heel eenvoudig werkt en gebruiksvriendelijk is. De schenker van deze cadeaukaart laadt de kaart op in een oplaadpunt voor een bedrag naar keuze. De ontvanger kan bij alle Tremelose handelszaken terecht waarbij men met kredietkaarten kan betalen. Elk jaar, bij het verwelkomen van onze inwoners, schenken we hen een cadeaukaart. Op die manier kunnen de nieuwe inwoners kennismaken met de handelaars.
 • Onze gemeente telt verschillende handelaarscomités (Braderijcomité, Handelaarsverbond Baal, Kruis Tremelo-Keerbergen, economieraad,) die elk hun eigen organisaties hebben onder hun eigen noemer. Om één groot klankbord te verkrijgen voor de buitenwereld bundelen we alle activiteiten onder de zopas in het leven geroepen noemer 'Tremelo Bruist'. Ook activiteiten van verenigingen buiten het ondernemerschap, zoals de Baalse Kermisloop, 11-juni-viering, Tremartre, ..., kondigen we aan onder 'Tremelo Bruist'. Op die manier creëren we één groot draagvlak.
 • Uit studie is bewezen dat fietsende klanten op een jaar meer aankopen omdat ze meerdere keren per week komen winkelen. Het zijn dus die klanten die we extra moeten belonen omdat ze in onze handelskernen komen winkelen.  Groen wil daarom samen met de economieraad een bonussysteem opstarten om fietsende klanten te belonen.
 • We werken het gegeven Fair Trade verder uit, en proberen meer inwoners, verenigingen, handelaars, etc. te overtuigen om meer in te zetten op Fair Trade en lokale producten.  Ook in openbare aanbestedingen moet hier meer aandacht aan besteed worden.