Licht op groen voor speelstraten

22 April 2010

Jaren geleden pleiten Groen! Tremelo-Baal al voor speelstraten, straten die tijdelijk afgesloten worden voor het doorgaand verkeer. Zo kunnen kinderen in alle vrijheid op straat spelen zonder gevaar van snelle auto's of brommers. Tot nog toe kende ons pleidooi weinig resultaat. Nu ziet het er eindelijk naar uit dat we gehoor vinden... Waarover gaat het precies? Een speelstraat is een straat die gedurende een bepaalde periode afgesloten wordt voor het verkeer. Enkel fietsers en auto's van bewoners mogen er nog in. Wannéér precies een straat speelstraat wordt, bepaalt het gemeentebestuur. Dat kan bijvoorbeeld in de vakantie van twaalf tot zes, de zogenaamde speeluren. De meerderheid van de bewoners moet akkoord gaan met de tijdelijke herinrichting. En in de straat is een peter of meter verantwoordelijk voor het opbergen van de hekken. Al van bij het prille begin van Groen!Tremelo-Baal, in de tijd dat we nog Agalev heetten, stonden speelstraten op ons verlanglijstje. Eén van de pleitbezorgers van het eerste uur was Frances De Meulder. In 2002 begonnen we op haar initiatief een pilootproject. We kozen twee straten uit en probeerden die samen met de betrokken bewoners als speelstraat te laten erkennen. In de Kleine Bollostraat en de Dennenlaan was een grote meerderheid voor het idee te vinden. In de laatste ging het zelfs om meer dan 95 %. In 2002 geraakten we niet tijdig klaar voor de zomervakantie. Daarom dienden we het volgende jaar ons voorstel opnieuw in bij het gemeentebestuur. Spijtig genoeg zonder positief resultaat.

Het toenmalige bestuur wilde alleen op de vraag ingaan als 100 % van de bewoners akkoord ging. Dat dat niet haalbaar is, snapt iedereen. Het college maakte zich er op die manier makkelijk vanaf. Het was duidelijk: in Tremelo waren de geesten toen nog niet rijp voor het concept 'speelstraat'.

Intussen zijn we 8 jaar verder. Via de verkeersadviesraad stelden we onze vraag opnieuw. En eindelijk kregen we gehoor. Het huidige gemeentebestuur ziet wel wat in het idee en is van plan het deze zomer in drie straten uit te proberen, eentje in Baal, een tweede in Tremelo en ook één in Ninde. Welke straten precies, moet nog bekeken worden. Maar in elk geval komen ze er, de speelstraten!

Geacht College en vooral beste Schepen van verkeer, Bert De Wit, proficiat met dit initiatief! De kinderen van Tremelo bedanken u van harte. Ook Luc Van Eesbeek, die als voorzitter van de verkeersraad de speelstraten op de agenda heeft gezet, verdient onze dank.