Kort : Gemeenteraad september

02 Oktober 2017

Kort : Gemeenteraad september

? Onze Groene inbreng op de eerste GR van het najaar : *Waar en wanneer komen er nieuwe AEDtoestellen en komt er een focus op sensibilisatie van deze toestellen? 

*Vanuit Groen stellen wij voor om de inwoners en verenigingen mee te laten beslissen wat de bestemming gaat zijn van de oude Rijkswachtkazerne vanaf 2019. *Verkaveling in Barbarastraat gaat weer de weg op van typisch huisje-tuintje dit terwijl er toekomsgericht andere duurzamere concepten mogelijk zijn.
*Heeft ons College al een visie opgemaakt voor de woonuitbreidingsgebieden in onze gemeente?
*Wat is de stand van zake in het inrichten van stemlokaal in WZC Damiaan?
*Hervorming eerste lijnshulp. Is het waar dat wachtdienst Tremelo weldra in Leuven is ipv Somedi Heist?
#Groenwerkt