Kort : gemeenteraad oktober

02 November 2017

Kort : gemeenteraad oktober

Onze Groene inbreng op de gemeenteraad van oktober:  *Blij dat bestuur ingaat op vraag van Natuurpunt om de bever als koestersoort te "koesteren". Hopelijk nu ook echt acties op het terrein zelf. Toch nog veel vragen bij de gang van zaken over het afhandelen van dossier verwoesting beverdam. *Net zoals bij dossier oude rijkswachtkazerne vinden wij dat burgers mee moeten kunnen beslissen over de be

stemming van de pastorie en de gildezaal. Genoeg creatieve inwoners in onze gemeente. 
*Meerderheid gaat niet akkoord om verkiezingscampagne afficheloos te houden. Dank aan volledige oppositie om wel mee te gaan in ons verhaal.
*In Grootlostraat begint bij inwoners onvrede te bestaan over het toenemende verkeer in de straat. Zijn er al resultaten over de metingen?