Kort : gemeenteraad november

19 December 2017

Kort : gemeenteraad november

De Groene tussenkomsten op de gemeenteraad november 2017: *Groen is geen voorstander van de fusie. En zeker niet op de manier zoals het nu gebeurd. De inwoners van beide gemeente zijn tot nu toe nog steeds niet betrokken geweest in het proces. Blijkbaar worden de burgers alleen betrokken als er een naam moet worden gekozen #fail. *Wat zijn de resultaten van de werkgroep "bedrijvige kern" die de lokale economie wil versterkenen wat met de vraag tot het in dienst nemen van een ambtenaar "lokale economie"?

*zebrapad aan Veldonkstraat is een mooi initiatief maar met een groot gevoel van valse veiligheid. Graag signalisatie al voor de bocht.

*dikke pluim om toe te treden tot IT-PUNT om zo tot een nog betere dienstverlening te komen inzake ICT.

*sceptisch tegenover toetreden tot interlokale "sportregio". Wat zijn de voordelen voor onze inwoners en kunnen we dit budget niet rechtstreeks in eigen sportwerking zetten?

*"wonen in eigen streek". We aanvaarden en begrijpen het probleemmaar eigenlijk zouden we beter eerst moeten inzetten op goede betaalbare woningen voor iedereen in onze gemeente. Pas daarna zouden we het WIESconcept willen toepassen. Als gemeente hebben we inderdaad mogelijkheden genoeg om te zorgen voor betaalbare woningen voor iedereen.

*wat is er misgegaan met verkeersmetingen in Grootlostraat? *blijkbaar zouden er in Park Tremeland verkavelingsvoorschriften geschonden worden bij een mogelijke nieuwe verkaveling