Kort : Gemeenteraad mei

19 Mei 2017

Kort : Gemeenteraad mei

Onze Groene standpunten op de gemeenteraad mei : Meerderheidspartijendraaide

vorige maand rond de pot wat betreft plaatsen agendapunt op GR. Na lezen notule schepencollege is duidelijk dat punt "bedrijvige kern" pas op allerlaatste moment op agenda is gezet. Waarvan akte.

* Wij stemmen tegen RUP Kalvenne. Nog steeds geen zekerheid dat mooiste en waardevolste gedeelte volledig omgevormd gaat worden naar natuurgebied. Ook verkavelingen zelf blinkt niet uit van duurzaamheid en blijkt een gewone woonwijk te worden. Gemiste kans om iets uniek te verwezelijken. We overhandigen Schepen inspiratieboek van BBL over kernversterkend bouwen.

* Volledige meerderheid en oppositie steunt onze vraag tot oprichten stembureau in Woonzorgcentrum Damiaan. Gemeente gaat nu dossier bekijken en aftoetsen met directie woonzorgcentrum om te bekijken wat mogelijk is.

* Oproep om de laatste gemeenteraad voor de zomer te voet of met de fiets naar gemeentehuis te komen.