Kort: gemeenteraad januari

27 Januari 2018

Kort: gemeenteraad januari

Onze Groene accenten op de gemeenteraad van januari : *bij het aanleggen van nieuw openbare verlichting in Baal centrum wordt er rekening gehouden met ons voorstel van de zomer om reeds ondergronds infrastructuur te voorzien voor electrische laadpalen. *net zoals vorig jaar onthouden wij ons op de toelage die worden uitgereikt aan de adviesraden. De milieu- en natuurraad krijgt 1240 euro terwijl de andere adviesraden minstens 1860 krijgen. Ook de toelage voor milieuprojecten in scholen is nog steeds minder dan 2 jaar geleden.

*wat met samenwerkingsovereenkomst Damiaanmuseum/Paters der Heilige Harten? Is het waar dat wij met rechtstreeks met Rome moeten samenzitten als de laatste Paters verdwijnen in België?

*op onze vraag engageert de meerderheid zich, (na schorsing van de gemeenteraad), om zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie en deze keuze ook kenbaar te maken aan Ecowerf. Tremelo treed dus toe tot de vele organisaties en lokale besturen die pleitten voor statiegeld op blik en petflesjes. Spijtig genoeg stemde alleen de N.Vafractie tegen ons voorstel zoals dit vandaag op tafel ligt.