Kort : Gemeenteraad januari

21 Januari 2017

Kort : Gemeenteraad januari

De Groene tussenkomsten op de gemeenteraad januari : * meer aandacht voor bouwen in effectief overstromingsgebied. Nu nog steeds geen strengere voorwaarden bij bouwvergunning#watertoets

 #hemelwaterplan.

* nieuw belastingsreglement Ecowerf onduidelijk. Al of niet betalen toegang containerpark blijft onduidelijk.

*Ons amendement om toelagen MINARAAD gelijk stellen met andere adviesraden word door meerderheid weggestemd (+620 euro).
*Voorstel om toelagen milieuschoolprojecten over te hevelen van een school naar ander school wordt in overweging genomen.
*Keuren mee motie tegen inzetten van vervuilde bussen goed. Sterk signaal van meerderheid.
*Wanneer worden fietssuggestiestroken opnieuw heringekleurd?
*Worden er nieuwe bomen tegenover bib heraangepland?
*Wat is de stand van zaken in masterplan openbare verlichting?