Kort : Gemeenteraad februari

28 Februari 2017

Kort : Gemeenteraad februari

Onze Groene accenten op een wel korte gemeenteraad : * voorstel om Masterplan Openbare Verlichting nog eens te herbekijken. Is nu lege doos.* gaat er rekening gehouden worden met zwaluwen tijdens werken bib?