28 feb 2017

Kort : Gemeenteraad februari

Onze Groene accenten op een wel korte gemeenteraad : * voorstel om Masterplan Openbare Verlichting nog eens te herbekijken. Is nu lege doos.* gaat er rekening gehouden worden met zwaluwen tijdens werken bib?

#RIPVital

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.