Kort : gemeenteraad december

24 December 2017

Kort : gemeenteraad december

Onze Groene punten op de gemeenteraad december 2017 : *Wij doen voorstel om inbreuken op het dierenwelzijn toe te voegen in het nieuwe politiereglement. Op die manier kan dierenmishandeling dadelijk bestraft worden. Blijkbaar is alleen Groen bezorgd over dierenwelzijn want geen enkele partij steunt ons hierbij (idem in gemeente Rotselaar) #fail*Naar aanleiding van ledverlichting in zwembad stellen wij voor om in komende projecten in te stappen in de "circulaire economie". Op die manier kunnen we mee het grondstoffengebruik naar beneden krijgen.

*Wij keuren begroting af wegens financiële ramp indien sporthal er wel degelijk zou komen. Als Groen ijveren wij voor een sporthal zodat onze inwoners kunnen sporten en aan hun gezondheid kunnen werken. Dit verhaal stopt wel bij ons als blijkt dat een sporthal de rest van de werking financieel hypotikeerd.

In deze begroting merken wij ook op:

## dat er onduidelijk bestaat over het budget dat moet worden voorzien voor het kattensterlisatieproject.
## dat er volgend jaar geen budget is voorzien voor de al lang verwachte hondeweide.
## dat ons bestuur niet weet waar de 555 114 euro naar toe is gegaan voor CO2verlagende maatregelen.
## dat de 196 351 euro die moet gaan naar projecten om CO2 te verlagen gewoon de jaarrekening van gas en electriciteit blijken te zijn.