Klimaatplan voor Tremelo

04 Januari 2010

Groen! Tremelo-Baal vraagt het gemeentebestuur werk te maken van een lokaal klimaatprotocol. Vele gemeenten hebben in het verleden al een lokaal Kyotoprotocol op poten gezet, onze gemeente echter heeft daar nooit oog voor gehad. Bewoners sensibiliseren via Info Tremelo is een goede zaak, alleen heeft het gemeentebestuur in de eerste plaats een voorbeeldfunctie... Het verbaast Groen! Tremelo-Baal niet dat onze gemeente onderaan bengelt in de studie die VTM heeft laten maken inzake de klimaatinspanningen van de Vlaamse gemeenten. Groen! Tremelo-Baal vraagt daarom met aandrang om een concreet lokaal klimaatvoorstel. Groen! Tremelo-Baal nodigt het gemeentebestuur uit tot een samenwerking om dit lokaal klimaatplan mee op te zetten. Zo willen wij er samen voor zorgen dat we tegen 2020 een broeikasdaling krijgen van 30%, en van 80% tegen 2050. Op die manier maken we van Tremelo een voorbeeldgemeente in de strijd tegen de opwarming. Zo stellen wij ondermeer voor:

1. * een energieaudit van de meest verouderde gemeentegebouwen; in onze gemeente staan een vijftal gebouwen die nog dateren van begin 20ste eeuw. Deze moeten aangepast worden aan de hedendaagse isolatienormen.

2. * de strengste klimaatnormen bij volledige restauratie van oude gebouwen of bij nieuwbouw; vanaf 1 januari 2010 ligt de wettelijke energienorm voor nieuwe gebouwen en grondige renovaties op E80. Een ambitieuze gemeente verlaagt die naar E60. Dat is trouwens het meest economische energiepeil. Op dat niveau heb je het beste evenwicht tussen de kosten en de besparing op je energiefactuur. Wij denken hier concreet aan de renovatie van het Damiaanmuseum en de Bonte Os. En aan de bouw van gehandicaptenflats in de Jan Van Regenmortellaan.

3. * zonnepanelen voorzien op de gemeentelijke gebouwen; we denken hierbij zeker aan het gemeentehuis en het zwembad.

4. * volledige gemeente Tremelo-Baal voorzien van groene stroom;

5. * bij vernieuwing van het gemeentelijk autopark, voluit gaan voor de groenste wagen

 

6. * bij de aankoop van elektrische toestellen altijd kiezen voor de meest zuinige types; A++ moet de norm zijn

. 7. * gratis fietsen aanbieden aan het gemeentepersoneel, zodat het woon-werkverkeer met de fiets kan gebeuren; carpoolen stimuleren; zoals privé firma's al geruime tijd doen

8. * bij aanleg van wijken en verkavelingen door bouwpromotoren erop toezien dat er zoveel mogelijk wordt gebouwd volgens het principe van de lage-energiewoning; ecowijken moeten de standaard worden;

9. * bij elke beslissing ook de energieprestatie bekijken; zo is de inplanting van de buitenschoolse kinderopvang helemaal aan de grens van de gemeente geen goed idee. Het stimuleert het autoverkeer ipv het te ontraden;

10. * bij kapvergunningen de voorwaarde opleggen na afloop van het bouwen, afhankelijk van de grootte van het perceel, de gekapte bomen te vervangen door een aantal inheemse exemplaren; bomen nemen immers CO² op;

11. * subsidies aan het GROS verhogen zodat via deze weg de meest en eerst getroffenen van de klimaatopwarming kunnen geholpen worden;

12. * van trage wegen een prioriteit maken. Het bevordert het fietsen als alternatief voor de auto;

1 13 belgerinkel naar de winkel langer aanhouden dan de huidige termijn.