Onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen

21 Juni 2018

Onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen

Op Pinkstermaandag stelde Groen Tremelo-Baal in het lege winkelpand van Enzo-Ultimo de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 voor. Op de lijst staan gemotiveerde inwoners die elke dag voelen dat het anders kan in Tremelo. 

Gemeenteraadslid Petra Vreys trekt de lijst, gevolgd door gemeenteraadslid en voorzitter Kris Torfs. Marleen Van Meerbeek, die al voor de 4de keer aan de verkiezingen deelneemt, is lijstduwer.
 
Dit zijn de andere kandidaten:
3. Wendy Huysmans
4. Ronny Wouters
5. Katrijn Hermans
6. Dirk Reynders
7. Hayley Van den Bergh
8. Laura Josse
9. Bart Gilbert
10. Jurgen De Smedt
11. Yasemin Odluyurt
12. Caroline Decoux
13. Jos Van Aerschot
14. Ruth Caluwaerts
15. Jean Vermeiren
16. Lucia Suzzette Obera
17. Maarten Op de Beeck
18. David Le Roy
19. Heidi De Coster
 
Verder wordt de lijst aangevuld door diverse mensen die allen een positief verhaal willen uitdragen. 

 

Onze speerpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen

  
Natuur en klimaat
We willen een bos aanleggen in de Kalvenne en de 2 naastgelegen woonuitbreidingsgebieden definitief omvormen tot natuurgebied. Daarnaast kiezen we ervoor om de bestaande natuur te versterken. Meer biodiversiteit is dé oplossing voor de klimaatverandering.   

Economie
Groen kiest resoluut voor versterking van de lokale economie. We wensen de huidige handelaars beter te begeleiden en nieuwe handelaars aan te trekken door een gericht pop-upbeleid uit te werken. Daarnaast willen we van de oude rijkswachtkazerne een start-upplek maken om jonge en creatieve ondernemers ruimte te geven. 
 
Mobiliteit
We maken van Tremelo een échte fiets- en wandelgemeente! Dit kunnen we realiseren door fietspaden en fietsstraten aan te leggen en een bijhorende fiets- en wandelinfrastructuur te creëren.
 
Jeugd
Peuters, pubers en jongvolwassenen; iedereen heeft zijn eigen noden waar we beter naar moeten luisteren. Van spelen op straat tot een vaste locatie voor de jeugdverenigingen en een deftig fuifreglement. Een kinder- en jeugdgemeenteraad is onze eerste aanzet...
 
Verbinden
Groen Tremelo-Baal wil vooral mensen verbinden. Het is niet met megaprojecten dat je het leven in onze gemeente beter maakt. Maar wel door 'kleinere' initiatieven op te starten en te ondersteunen zoals een boerenmarkt en het inrichten van speelstraten. Of het bundelen van de zomeractiviteiten en het beschikbaar stellen van zitbanken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten... Belangrijk is dat we bij ieder project de buurtbewoners vanaf de start betrekken.

Daarnaast geven we dierenwelzijn, ontwikkelingssamenwerking, cultuur, sport en sociale thema's prioriteit. 

 

Wij kiezen voor jou. Kies jij ook voor ons?


De komende maanden stellen we onze kandidaten nog uitgebreid aan je voor. Hou ze in de gaten via onze Facebookpagina, de pers of onze nieuwsbrief.