Jeugd

Het beleid mee bepalen, en veel spelen....

Onze kinderen zijn onze toekomst, daarom zet Groen stevig in op jeugdbeleid. Dat is nodig, want sinds het wegvallen van de verplichting om een jeugdbeleidsplan op te stellen, dreigt de beleidsaandacht voor jongeren te verslappen. Jongeren zijn volwaardige inwoners en verdienen dan ook een prominente plek in de gemeente. Kinderen in onze gemeente, betekenen leven in onze gemeente! We moeten er dan ook alles aan doen om Tremelo-Baal aantrekkelijk te maken van peuter tot jong volwassenen.

  • Groen Tremelo-Baal wil in de eerste plaats luisteren naar de noden van onze kinderen. Zij kunnen immers mee het beleid bepalen. Dit willen we ondermeer doen door een kindergemeenteraad op te starten en onze jeugdraad meer slagkracht te geven zodat ook zij kunnen wegen op het beleid.
  • We streven naar een échte inspraak in het beleid, die meer is dan een label. Een onafhankelijke jeugdraad is de continue spreekbuis van jongeren en moet goed ondersteund worden.
  • Kinderen en jongeren moeten in elke buurt onbekommerd en veilig hun ding kunnen doen: spelen, voetballen, fietsen, skaten, rondhangen. Speelkreten horen daarbij, en respect voor anderen. Eigendom vernielen wordt niet toegestaan. 
  • Samen met onze jeugdbewegingen, scholen, de jeugdraad.... én de kinderen willen wij een plan opstellen om de kinderen terug aan het spelen te krijgen. Ook zien wij mogelijkheden om in onze hele gemeente veilige speelaccenten te voorzien in het straatbeeld. Op die manier kunnen we onze jongste kinderen aanmoedigen tot spelen.
  • Met Groen willen we onze gemeente inrichten op maat van spelende kinderen. We willen autoluwe buurten en groene speelplekken. Hier kunnen jong en oud elkaar ontmoeten, ze dragen bij aan de luchtkwaliteit, stimuleren beweging en bevorderen de gezondheid. Ook het inrichten van een speelbos hoort volgens ons duidelijk tot de mogelijkheden.
  • We voeren de "Tremelose Zomerstraten" in. Inwoners kunnen ervoor kunnen kiezen om hun straat, een deel van een wijk op bepaalde momenten autovrij of autoluw te maken. Op die manier kunnen buurtbewoners ruimte vrij maken voor ontmoetingen en samenleven in hun straat. Deze "Tremelose Zomerstraten" moeten ook echter mogelijk zijn buiten de zomervakanties en op termijn kunnen uitgroeien tot echte leefstraten.
  • Het fuifreglement en daarbij de inzet en de ondersteuning door politie is duidelijke aan een herziening toe. Samen met de politiediensten en de verschillende verenigingen willen wij daarom ook dat dit fuifreglement herbekeken wordt.
  • In de Kalvenne willen wij de Tremelo Chiro alvast op weg helpen naar een nieuwe locatie. Een gebouw voor de Chiro is volgens ons ook prioritair aan het bouwen van een mogelijke sporthal.
  • Voor ons zijn alle jongeren welkom. Er kan nog sterk ingezet worden op het creëren van ontmoetings- of hangplekken in onze gemeente, liefst in overleg met de jongeren zelf.