Iedereen op de fiets tijdens de werken aan de dorpskom

13 September 2011

Iedereen op de fiets tijdens de werken aan de dorpskom

Vanaf volgende week beginnen de werken aan het dorp. Deze werken zullen tot juli 2012 duren en zullen voor de Tremelose handelaars een moeilijke periode worden. Groen  Tremelo-Baal doet daarom het voorstel om het fietsend winkelen en werken te promoten. Groen  Tremelo-Baal stelt voor aan de Gemeenteraad, Middenstandsraad, Braderijcomite, Gezondheidsraad, Mina-raad en de scholen om samen één grote gezamelijke actie op te starten waarbij de fiets centraal staat...Klanten die naar het dorp willen komen moeten op een positieve manier aangezet en beloond worden door dit met de fiets te doen. Ook het personeel van handelaars en gemeentelijke diensten willen wij aanzetten en belonen om met de fiets te komen.

Net zoals de ouders en kinderen die met de fiets naar school komen. Handelaars kunnen zo een deel van hun klanten trachten te behouden. Parkings worden zo ontlast, wat dan weer meer plek vrij maakt voor de bezoeker aan Tremelo die van elders komt. Verkeersdrukte in en rond het dorp zal afnemen, zeker tijdens de drukke schoolmomenten. Minder autoverkeer betekent ook minder uitstoot, meer gezonde lucht en ademruimte.

In de toekomst zouden wij dit project graag verder zetten het ganse jaar door. Laat ons samen van een nood een deugd maken. Laat ons vanaf nu gaan voor Tremelo als fietsgemeente.