Het grote succes van de Youca action day

22 Oktober 2022

Het grote succes van de Youca action day

Nogmaals "nen dikke dank u wel" aan al onze Tremelose ondernemers!

Een paar weken geleden deed onze als schepen van Noord-Zuid en Lokale Economie een oproep naar ondernemers in Tremelo om zich te engageren als Youcawerkgever.
Met Burgemeester Bert De Wit als Tremelose ambassadeur boden vandaag, naast ons Lokaal Bestuur, 40 Tremelose werkgevers zich aan om voor een dag een Youcastudent in dienst te nemen.
40 werkgevers, wat volgens de Youca organisatie ongetwijfeld het hoogst aantal jobs per inwoner is in Vlaanderen.
Het loon van 55 euro per student gaat integraal naar projecten in het Zuiden.
Mooi dus dat de ondernemers van onze Damiaangemeente zich massaal inzetten voor een maatschappelijk doel!
Bij deze nogmaals "nen dikke dank u wel" aan al onze Tremelose ondernemers, alsook aan de personeel- en communicatiedienst en onze Burgemeester!