Groen wil verhoging van budgetten voor scholen en MINAraad

31 Januari 2017

Groen wil verhoging van budgetten voor scholen en MINAraad

Op de gemeenteraad van januari werd goedkeuring gevraagd voor de toelages van de adviesraden en de milieuprojecten van de Tremelose en Baalse scholen. Groen Tremelo-Baal heeft echter bedenkingen bij deze toelagen. Zo blijkt dat de MINA(MilieuNatuur)raad 1.240 Euro toegewezen krijgt, terwijl de meeste andere adviesraden minstens 1.860 Euro ontvangen. Vanuit onze gezamenlijke fractie met Sp.a vinden wij het niet kunnen dat één adviesraad het met minder moet stellen dan de andere.

Petra Vreys: "We vinden het erg belangrijk dat iedereen met dezelfde mogelijkheden kan werken. Daarom stelden we op de gemeenteraad voor om het budget van de MINAraad met 620 Euro te verhogen."

Maar het gemeentebestuur ging echter niet in op het voorstel en stelde zich zelfs de vraag waar ze die 620 Euro moesten gaan zoeken in de begroting...

Daarnaast stellen we ons ook vragen bij de toelage voor de milieuschoolprojecten. Het gezamenlijke budget voor milieuprojecten van de Tremelose scholen is gezakt van 2.600 Euro naar 1.900 Euro. Volgens de meerderheid is dit omdat sommige scholen hun budget van vorig jaar niet volledig opgemaakt hebben.

Kris Torfs: "Groen wil het budget van vorig jaar behouden, en het systeem wijzigen. Vandaag krijgt elke school een bedrag om milieuprojecten te organiseren. Wanneer dit op het einde van het jaar niet volledig opgebruikt is, wordt de overschot teruggestort. Terwijl andere scholen misschien te weinig hebben om hun project te realiseren? Wanneer het echter mogelijk is om budgetten van de ene naar de andere school over te hevelen,  geven we gemotiveerde scholen de kans om extra te werken aan milieu en natuurprojecten."

Groen betreurt de tendens om steeds te besparen op toelagen betreffende het milieu. We hopen dat het gemeentebestuur onze positieve voorstellen naar volgend jaar toe zal bekijken. Scholen en adviesraden die zich inzetten voor een beter milieu moeten gestimuleerd en beloond worden, niet bestraft.