Groen wil een onderzoek na de vondst van dode vossen in de Laakvallei

26 Maart 2018

Groen wil een onderzoek na de vondst van dode vossen in de Laakvallei

Zaterdagavond vond Ilse Vervloesem, lid van Natuurpunt Tremelo en GroenRotselaar een dood vosje in een plastic vuilzak toen ze samen met haar familie zwerfvuil verzamelde in de Beverlaak, ter hoogte van het wandelpad naar het Schipke. 

Naar aanleiding van de vondst trokken enkele leden van Natuurpunt Tremelo op onderzoek en vonden nog een tweede dode vos, enkele meters van de eerste. Het vermoeden dat er kwaad opzet en zelfs gif in het spel is, werd versterkt door de vondst van een vergiftigd ei op de Dijledijk. Nota bene op een plaats waar dagelijks tientallen mensen, met en zonder hond, komen wandelen, lopen en fietsen! Zowel Groen Rotselaar als Groen Tremelo zijn ontzet over deze ontdekking en dienen klacht in tegen onbekenden.

Vorige zomer deden we al eens een keer hetzelfde, tegen het verwoesten van de beverdam. Hoewel de dader hiervan bekend is, werd er geen gevolg aan gegeven.
"Op de gemeenteraad gaf onze voorzitter Kris Torfs mee dat het gemeentebestuur een verkeerd signaal aan de buitenwereld geeft", zegt Petra Vreys, gemeenteraadslid van Groen Tremelo-Baal. "Ik hoop oprecht dat deze zaak ernstig wordt genomen en dat het gemeentebestuur aantoont dat milieu- en natuurdelicten niet ongestraft blijven".

Via sociale media kwam ondertussen een golf van verontwaardiging op gang.
"Dit sterkt ons in ons vertrouwen" zegt Ilse Vervloesem. "De inwoners geven een duidelijk signaal dat ze hier niet mee akkoord gaan. Ook tijdens het beverdossier bleek dat veel van de inwoners van Tremelo en Rotselaar begaan zijn met echte robuuste natuur in hun leefomgeving".

Groen Rotselaar en Tremelo hopen dan ook dat de daders gevat worden en dat er dit keer daadwerkelijk sancties worden genomen.