Groen wil het gemeentebestuur van Tremelo inspireren

05 Februari 2014

Groen wil het gemeentebestuur van Tremelo inspireren

  In het beleidsplan van Tremelo, dat eind december werd voorgesteld, ontbreekt volgens Groen Tremelo-Baal een visie op vlak van natuur en milieu.  Hoewel onze gemeente in 2012 het charter voor de biodiversiteit - en vorig jaar een klimaatengagement - ondertekende, zijn in het beleidsplan vrijwel geen actiepunten opgenomen om deze doelstellingen te behalen. 

Om het gemeentebestuur te inspireren, overhandigde Groen Tremelo-Baal vanochtend het College van Burgemeester en Schepenen de brochure "Investeer in groen, winst verzekerd". Hierin wordt op een wetenschappelijke manier en via concrete voorbeelden aangetoond aan dat groen in steden en dorpen voor positieve effecten zorgt. Onze gemeente, die altijd haar groen karakter benadrukt, doet de komende jaren bijzonder weinig om dit te behouden. Buiten wat parkbeheer, trage wegen en waterbeheer is er niets voorzien op vlak van natuur. In de analyse van studiebureau Q&A, die we terugvinden in het beleidsplan, staat vermeld "dat er nood is aan een stevig groenbeleid" en dat onze gemeente "inspanningen moet doen om zijn groene karakter te behouden". Maar het enige waar onze gemeente oog voor heeft, is het bestrijden van wateroverlast. En ook hier ontbreekt een duurzame visie....  Zo worden de subsidies voor hemelwaterinstallaties, infiltratie en groendaken stopgezet. Het milieuhoofdstuk lijkt een visieloos begrip te worden in het beleidsplan.  Terwijl andere provincies, steden en gemeenten steeds meer inspanningen doen om een groener en duurzamer beleid te voeren,  doet onze gemeente één stap vooruit en drie achteruit.  Investeren in een groenere en duurzamere gemeente loont op korte maar zeker op lange termijn.   Groen Tremelo-Baal stelt daarom voor om bij de herziening van het beleidsplan te kiezen voor een écht duurzaam beleid. 

  • Een beleid waar men oog heeft voor groen in elke berm, straat, plein, wijk, verkaveling en dorpskern.
  • Een beleid waarin kapvergunningen en heraanplanting worden opgevolgd. 
  • Een beleid waarin men groene speelplekken voorziet en waarin nieuwe bossen gecreëerd worden. 
  • Een beleid waarin men de Kalvenne zijn groene rol optimaal laat benutten.
  • Een beleid dat oog heeft voor de klimaatverandering en waarin hernieuwbare energie een belangrijke rol speelt.
  • Een beleid op maat van de 21ste eeuw!