Groen Tremelo-Baal wil gratis thermografisch onderzoek voor bepaalde doelgroepen

24 November 2016

Groen Tremelo-Baal wil gratis thermografisch onderzoek voor bepaalde doelgroepen

Om energie te besparen in jouw woning, kan het nodig zijn om warmteverliezen langs daken, muren, kieren en spleten vast te stellen en deze weg te werken. Met behulp van een thermografisch onderzoek met een infraroodcamera kunnen dergelijke warmteverliezen vastgelegd worden. Dergelijk onderzoek kan enkel uitgevoerd worden in een koude periode. In samenwerking met Interleuven kan je via de milieudienst een thermografisch onderzoek voor jouw woning of appartement laten uitvoeren. Door dit onderzoek van de woning kunnen bouwkundige afwijkingen geconstateerd worden, zoals isolatieproblemen, koudebruggen, vochtinsijpeling, lekken in platte daken, warmteverliezen via kieren en spleten.  Voor zo een onderzoek betaal je al gemiddeld vlug 250 euro.  Een bedrag dat voor sommige doelgroepen afschrikkend kan werken.

Op de gemeenteraad van oktober deden wij daarom het voorstel om dit onderzoek gratis te maken voor bepaalde doelgroepen, en deze ook te begeleiden in het volledige proces van mogelijk energiebesparende maatregelen.

Zo zouden wij volgende doelgroepen gratis scan aanbieden :

Je bent een beschermde klant en geniet het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit. ? Er werd een verzoek ingediend bij de Lokale Adviescommissie (LAC) tot afsluiting van je gas- en/of elektriciteitslevering. ? Je hebt een actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit. ? Personen die behoren tot de prioritaire doelgroep in het kader van de Energielening (0%-lening). ? Je bent huurder bij een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor. ? Je bent huurder en je maandelijkse huur is niet hoger dan 450 euro

 

 

 

 

 

.