Groen Tremelo-Baal wil ecologisch groenbeleidsplan

07 November 2011

Groen Tremelo-Baal wil ecologisch groenbeleidsplan

Onlangs zijn er in de wijk Rozendal snoeiwerken geweest. Groen  raadslid Petra Vreys uit Baal stelt zich de vraag of de berken wel op de juiste manier werden gesnoeid, en deze het op lange termijn wel gaan overleven. Als er snoeiwerken worden gedaan, verwachten wij wel dat deze op de correcte manier worden uitgevoerd... Groen  Tremelo-Baal vindt dat er in onze gemeente ondermaats omgesprongen wordt met het groenbeleid. Het is hypocriet om in "Info Tremelo" pagina's te besteden aan "biodiversiteit" en "koestersoorten" als er in werkelijkheid geen aandacht aan wordt besteed. Dode bladeren worden door ons gemeentebestuur nog altijd aanzien als afval en niet als deel van een ecologische kringloop.Groen  Tremelo-Baal vraagt daarom uitdrukkelijk aan het gemeentebestuur om een ecologisch groenbeleidsplan :

*een beleid waarin er aandacht is voor biodiversiteit in bermen, straten, pleinen, wijken, nieuwe verkavelingen en zelfs in de twee dorpskernen.

*een beleid gedragen door een eigen gemeentelijke groendienst in samenwerking met de inwoners, buurtcomités en verenigingen. Het laten delen van de verantwoordelijkheid voor het groen nodigt mensen uit betrokken te zijn bij hun buurt. Groen in een omgeving is voor Groen! Tremelo-Baal van grote waarde voor het welzijn van de bewoners en de sociale cohesie in een buurt. Een groene plek in de buurt nodigt uit tot spelen en een praatje.

Groen Tremelo-Baal daagt het gemeentebestuur uit met een uitgewerkt plan te komen voor ecologisch groenbeleid, een plan dat meer behelst dan alleen het onderhoud ervan.