Groen Tremelo-Baal wil dierenwelzijn in politiereglement.

04 Januari 2018

Groen Tremelo-Baal wil dierenwelzijn in politiereglement.

Op de gemeenteraad van december werd het nieuwe politiereglement besproken. Het politiereglement heeft als doel om "de rust, orde en goede samenleving in de gemeente te bewaren en te garanderen". Om de taak van de politie en gemachtigde ambtenaren te vereenvoudigen werd er een uniform politiereglement opgemaakt voor de volledige BRT politiezone. De 140 reglementen omvatten sancties en procedures gaande van geluidsoverlast tot openbare veiligheid en van netheid tot kamperen."Na een doorlichting van het reglement kwamen we samen met Groen Rotselaar tot de vaststelling dat er geen enkele bepaling terug te vinden is over het thema dierenwelzijn."

In onze regio zijn er maar al te vaak mistoestanden tegenover dieren die, door gebrek aan regelgeving, niet gesanctioneerd worden. Via het nieuwe politiereglement had dierenmishandeling wel degelijk bestraft kunnen worden.

"Een gemiste kans..."

Groen Rotselaar en Tremelo dienden verschillende voorstellen in om ervoor te zorgen dat dieren zich kunnen beschermen tegen de natuurelementen in een schuilhok. Ook voor het verminken of pijnigen van dieren, het achterlaten in een geparkeerd voertuig en noodzakelijke medische zorgen deden we verschillende voorstellen. Maar zowel op de gemeenteraad van Rotselaar als die van Tremelo werden onze voorstellen niet aanvaard.

"Beide gemeenten hebben een Schepen van Dierenwelzijn. Via deze weg roepen we hen nogmaals op om onze voorstellen betreffende dierenmishandeling alsnog in het politiereglement te plaatsen."

Tijdens de gemeenteraad in Tremelo was er tevens grote onduidelijkheid over de plannen i.v.m. de hondenlosloopweide en de budgetten die voorzien zijn voor het sterlisatieproject voor katten.

"Blijkbaar ligt alleen Groen écht wakker van dierenwelzijn."