Groen Tremelo-Baal blij met opmaak hemelwaterplan.

04 Januari 2018

Groen Tremelo-Baal blij met opmaak hemelwaterplan.

In de marge van de begroting van 2018 is Groen Tremelo-Baal verheugd dat er werk wordt gemaakt van een hemelwaterplan voor onze gemeente. Volgend jaar wordt er immers 35 000 euro vrijgemaakt voor de opmaak van dit plan. Volgens sommige waren de beverdammen in de Laakvallei de reden voor de grote wateroverlast in de Kruisstraat afgelopen zomer. Daarom gingen er stemmen op om de beverdammen in de Vijverbeek te verlagen of zelfs te verwijderen.Kris Torfs : "Daar het verlagen of zelf verwijderen van de beverdammen volgens ons geen structurele oplossing is deden wij op de gemeenteraad van juni al het voorstel voor de opmaak van een hemelwaterplan voor onze volledige gemeente."

Met dit hemelwaterplan kan men een visie uitwerken om het regenwater maximaal ter plaatse te houden en niet versneld af te voeren.

Door de klimaatverandering voorspelt men dat er in de toekomst meer en meer wateroverlast zal zijn als het hard regent. Door de toenemende verharding kan het regenwater veel minder insijpelen in de ondergrond en stroomt het massaal en versneld in de riolering en de waterlopen, met verhoogde kans op wateroverlast tot gevolg.

Bij de opmaak van het hemelwaterplan onderzoekt men hoe het water, afkomstig van bestaande en geplande wegen, woningen en (on)verharde oppervlakten, ter plaatse gehouden kan worden, infiltreren en vertraagd kan worden afgevoerd.

Petra Vreys : "Wij zijn dus zeer tevreden dat ons gemeentebestuur rekening heeft gehouden met ons voorstel van afgelopen zomer. Een visie op onze waterhuishouding kan ervoor zorgen dat de wateroverlast in onze gemeente grondig zal worden aangepakt. Daarnaast ontwikkelen er zich ook nieuwe kansen voor het versterken van de natuur in onze gemeente."

Groen Tremelo-Baal zal er dan ook op toekijken dat deze plannen, eens ze concreet zijn, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.