Groen ijvert voor stemlokalen in woonzorgcentrum Damiaan

15 Mei 2017

Groen ijvert voor stemlokalen in woonzorgcentrum Damiaan

Onze gemeente  staat in voor het inrichten van de stembureaus ter gelegenheid van de verkiezingen. Hiermee vervult zij een belangrijke en omvangrijke taak in ons democratisch bestel. Het is belangrijk dat iedere stemgerechtigde burger zijn stem effectief kan uitbrengen. De ouderen, met name zij die in een woon- en zorgcentrum verblijven, vragen hierbij een bijzondere aandacht. De mogelijkheid om met volmacht te stemmen of gepast vervoer te zoeken naar het stembureau maakt de ouderen echter afhankelijk van derden. Dikwijls zouden zij voor zulke belangrijke kwesties autonoom willen zijn.

In verschillende steden en gemeenten werden de laatste verkiezingen stembureaus opgericht in woonzorgcentra en dienstencentra. Het stijgende aantal deelnemers toont aan dat hier wordt ingespeeld op een reële vraag. Deze stembureaus in woonzorgcentra en dienstencentra worden best ook opengesteld voor de omwonenden.

Groen Tremelo-Baal wil deze weg ook inslaan. Daarom stelde wij voor om tijdens de verkiezingen in oktober 2018 een stembureau in te richten in  woonzorgcentrum Damiaan (Senior Living Group), Pater Damiaanstraat 39, 3120 Tremelo.

"Het inrichten van zo'n stembureau bevordert de contacten tussen de bewoners van het woonzorgcentrum en de buurt. Voor het onlangs vernieuwde WZC Damiaan loont het de moeite om de banden met de wijk aan te halen. Wij hopen dan ook dat dit initiatief een positief gevolg zal krijgen." ?