Groen en Sp.a : ons duurzaam alternatief voor de Kalvenne

24 Juni 2011

Groen Tremelo-Baal en Sp.a Tremelo-Baal stellen naar aanleiding van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan een gemeenschappelijk alternatief voor over de Kalvenne... In het plan van Open VLD en CD&V zou het mooiste stukje van Tremelo voor het grootste deel verdwijnen. Groen! en sp.a vinden het niet kunnen dat het grootste deel van deze groene long van Tremelo moet plaats maken voor een megaproject van steen en beton. Ons gemeentebestuur gaat voor de ontwikkeling van de Kalvenne voluit voor een multifunctionele sporthal met buitenterreinen, uitbreiding van handelszaken en 250 kavels. Slechts een heel klein deel van de Kalvenne zou behouden blijven in zijn oorspronkelijke vorm.Groen en sp.a pleiten daarom voor een alternatief, waarin natuur, recreatie, huisvesting en handelszaken duurzaam met elkaar samengaan.

Waarom kan de omgeving van Parkheide niet bestudeerd worden als plaats voor de multifunctionele sporthal? Een sporthal daar leunt uitstekend aan bij de nu al voorziene accommodatie van dit gebied en de plannen om de tennisterreinen te overkoepelen. Wij vinden daarom dat deze plek opnieuw moet bekeken worden als alternatief voor de huidige plannen voor de Kalvenne.

Tremelo is een handelscentrum en dat willen we ook zo houden. Dat aan de achterkant van de winkelpanden aan de Schrieksebaan nieuwe handelszaken worden gepland, vinden we een goed idee. Boven deze nieuwe handelspanden voorzien wij service- of seniorenflats. Senioren kunnen op deze manier genieten van de voordelen van een levendig handelscentrum en de rust van de Kalvenne. Het bovenwinkelwonen zal ook op deze manier de bebouwingsdruk op de Kalvenne doen afnemen.

In ons plan geen 250 woningen over de bijna gehele  Kalvenne. Tremelo telt op dit ogenblik nog meer dan 1000 kavels die kunnen aangesneden worden voor bebouwing. In ons alternatief geven we de kans om een gedeelte van de linkerkant te bebouwen.  De volledige rechter en mooiste kant van de Kalvenne zou open ruimte blijven.  Dit  laat ons toe om het woonuitbreidingsgebied in de Kalvenne te veranderen in beperkte deel voor wonen, natuurgebied, agrarisch gebied en recreatiezone. Op deze manier zal het meest waardevolle stuk van de Kalvenne behoed blijven voor de verkavelingsdruk. Op heel lange termijn kan wel het woonuitbreidingsgebied tussen de Van Espenstraat / E. Van Der Veldestraat en E.Van Der Veldestraat / Kalvennestraat aangesneden worden.

Met dit volwaardig alternatief willen Groen en sp.a onze gemeente op weg zetten naar een kwaliteitsvolle groene woongemeente met een levendig handelscentrum.