Groen en Sp.a gaan er samen voor in Tremelo

27 Februari 2012

Groen en Sp.a gaan er samen voor in Tremelo

Groen en Sp.a gaan in oktober 2012 samen naar de kiezer. We doen dat met een toekomstgericht en positief project.  We willen van Tremelo een duurzaam dorp met karakter en op mensenmaat maken.   Door onze krachten te bundelen willen we Tremelo terug in beweging brengen en ambitieuze beleidslijnen uitzetten...  Tremelo groeit, dus het is belangrijk er over te waken dat ons dorp aantrekkelijk blijft voor iedereen: jong en oud, hier geboren of ingeweken.  "De grote uitdaging is om de dorpskernen, de woonwijken en de straten leefbaar en aantrekkelijk te maken of te houden."

Samen gaan we voor een dorpsproject op maat van elke deelgemeente en van al zijn bewoners. In Tremelo moet iedereen aangenaam kunnen leven, wonen en ontspannen. 

Sp.a en Groen willen voldoende ruimte voor groen en kwalitatieve leefruimte in de woonkernen. Fietsvriendelijkheid moet centraal staan. Vlot en veilig fiets- en wandelverkeer van de ene kant van Tremelo naar de andere kant moet mogelijk zijn door de creatie van de nodige fietsinfrastructuur, extra oversteekplaatsen en de uitbouw van alternatieve trage wegen.

Wij willen de ecologische voetafdruk van de gemeente en zijn inwoners verminderen, maar dat kan alleen als het gemeentebestuur zelf het goede voorbeeld geeft, door o.a. energievriendelijke investeringen in de eigen gebouwen.

Wij zijn fier op het bloeiende Tremelose verenigingsleven. Ondersteuning en inspraak (adviesraden) moeten zuurstof bieden aan deze vorm van vrijwilligerswerk.

 

Sp.a en Groen zullen intensief samenwerken, maar behouden elk hun eigen identiteit.  Elke partij heeft immers z'n eigen werking en z'n achterban.