Groen en de Kalvenne, hoe ging dat ook al weer?

19 Oktober 2021

Groen en de Kalvenne, hoe ging dat ook al weer?

In de periode 2006-2011 is Groen zeer actief geweest voor de volledige vrijwaring van de Kalvenne.  Ons vorig gemeentebestuur had immers plannen om in 2011 een nieuw Ruimtelijk Structuurplan op te maken voor onze gemeente.  In dit structuurplan zou men ondermeer beslissen wat de bestemming ging zijn van ondermeer het woonuitbreidingsgebied Kalvenne.  Het vorige gemeentebestuur zag het groots.  Het volledige woonuitbreidingsgebied Kalvenne (op een heel klein stukje na) zou bebouwd worden. Groen is toen heel actief geweest en heeft diverse acties en petities opgestart om de Kalvenne volledig te vrijwaren.  Spijtig genoeg is het niet gelukt, en heeft het bestuur er toen voor gekozen om de volledige Kalvenne (op dat ene stukje na dan)  te reserveren voor bebouwing.  Daarom zijn wij vanaf  juni 2011 dan ook gegaan voor een andere visie.   Samen met Sp.a maakten we een eigen alternatief.  Een duurzaam alternatief waarbij de volledige oostkant, het grootste en meest waardevolle gedeelte,  van het woonuitbreidingsgebied Kalvenne open ruimte zou blijven.  De westkant die tegen de dorpskern aanleunt zouden wij dan onder voorwaarden laten bebouwen.     Het is met deze visie dat we samen met sp.a  naar de verkiezingen van 2012 zijn getrokken. www.groentremelo.be/groen_en_spa_ons_duurzaam_alternatief_voor_de_kalvenne Jarenlang hebben wij onze visie over de Kalvenne samen met Sp.a blijven verdedigen op de talrijke adviesraden, projectcafe's.  Telkens werd ons alternatief genegeerd, alhoewel in de vele participatiemomenten door bewoners werd aangehaald dat de natuur in de Kalvenne zo goed als mogelijk moest worden behouden.  Tot in maart 2016... Toen besliste het college op het laatste moment hun plannen te wijzigen en het volledige oostelijke gedeelte te behouden als open ruimte.  Het was duidelijk dat het College in laatste instantie het advies van de Provincie en Ruimte Vlaanderen heeft overgenomen.  Want ook zij zagen liever net als wij de volledige oostzijde als open ruimte.  We waren in onze jarenlange visie dus uiteindelijk niet alleen. www.groentremelo.be/groen_tremelo-baal_keurde_voorlopig_plan_rup_kalvenne_goed Sindsdien hebben wij als doel de verkaveling van de Kalvenne zo duurzaam mogelijk te maken. Namelijk beperkte bebouwing, autovrij, kindvriendelijk en met aandacht voor een groenrijke omgeving. Wij zullen met Groen Tremelo-Baal blijven ijveren voor een omgeving waar wonen en natuur in balans staan met elkaar.  Niet alleen in de Kalvenne, maar in gans onze gemeente.