Graag inventaris van kleinere en grotere lokalen in onze gemeente

28 Augustus 2017

Graag inventaris van kleinere en grotere lokalen in onze gemeente

Een oproep op Facebook maakt het nogmaals duidelijk. Onze inwoners hebben nood aan kleinschalige lokalen. In maart van dit jaar deden wij op de gemeenteraad al het voorstel om een inventaris op te maken van alle verhuurbare lokalen in onze gemeente. Ons gemeentelijk patrimonium, café's, scholen, WZC Damiaan, Chiro, de musea, parochiezalen,  Siddartha, enz...  allemaal hebben zij mogelijk lokalen die ten dienste kunnen gesteld worden van de inwoners.  Door een inventaris op te maken en dit te plaatsen op de gemeentelijke website krijgen onze inwoners direct een overzicht van welke accomodatie beschikbaar is. Op die manier kan men dadelijk contact opnemen met de eigenaars van de lokalen. Deze  worden hierdoor ook frequenter gebruikt zodat ook de eigenaars extra inkomsten verkrijgen.  Inkomsten die ze dan weer kunnen investeren in hun dagelijkse werking of in de renovatie van de lokalen.