Gemeentebestuur Tremelo geeft genadeslag aan Tremelose ontwikkelingssamenwerking.

25 Februari 2011

Deze week gaf de Tremelose GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) collectief ontslag. Nadat in juli 2010 het nieuwe beleidsplan werd weggestemd, kreeg de raad nu een nieuwe domper te verwerken. Een nogmaals aangepast beleidsplan werd andermaal van tafel geveegd. Het schepencollege wilde het niet op de agenda van de gemeenteraadszitting van 24 februari. Zonder rekening te houden met het advies van de GROS stelde ons gemeentebestuur zijn begroting op voor ontwikkelingssamenwerking... Zo werd 15 000 euro ingeschreven onder de noemer "Missionarissen ontwikkelingssamenwerking" en 2500 euro aan Damiaanactie nationaal. De eigen Tremelose NGO's vielen volledig uit de boot. Gebrek aan interesse voor ontwikkelingssamenwerking? Of de vete met de bevoegde schepen Koen de Vadder op de spits gedreven? In elk geval een schande dat een persoonlijke oorlog wordt uitgevochten op kosten van mensen die van honger omkomen. Uitgerekend in het dorp van Damiaan. De eigen inwoners die al jaren werken aan de Noord-Zuidproblematiek, weten nu hoe weinig dit gemeentebestuur hun inzet waardeert. Groen! Tremelo-Baal pleit daarom voor:

* een onmiddellijke herziening van deze begroting; plaatselijke projecten zoals 11.11.11 Tremelo, Siddartha Ethiopië, Damiaanactie Tremelo en onze groene-pluimwinnaar Kids for Uganda verdienen ook steun van onze gemeente.

* het beleidsplan dat alweer van de agenda van de gemeenteraad is geschrapt, moet besproken worden en goedgekeurd; zo kan onze gemeente eindelijk van start gaan met een duurzaamheidsambtenaar, kan er gewerkt worden aan het Fair-Trade-label, en kunnen er degelijke sensibiliseringscampagnes komen voor scholen en inwoners;

* het gemeentebestuur moet opnieuw gesprekken aangaan met de GROS, zodat in het laatste anderhalf jaar van deze legislatuur eindelijk een duurzaam ontwikkelingsbeleid kan starten.

Moet Tremelo als Damiaangemeente niet een voorbeeld zijn? Hoog tijd voor ontwikkelingssamenwerking met een visie!