Geen helihaven op grens Tremelo-Keerbergen-Grootlo

14 Januari 2017

Geen helihaven op grens Tremelo-Keerbergen-Grootlo

Voor de zomer tekende wij samen met de Groenafdelingen van Keerbergen en Heist-op-den-Berg protest aan bij de milieuaanvraag voor een helihaven op het grondgebied van Keerbergen. De mogelijke helihaven zou zich bevinden in de Kapelstraat, net op het grenspunt van de gemeente Keerbergen, Heist-op-den-Berg en Tremelo. Nadat in het najaar van 2016 de gemeente Keerbergen de vergunning reeds weigerde, gaf ook de provincie Vlaams Brabant vorige week geen goedkeuring voor de milieuvergunning.  

Onze Groen depute voor milieu en duurzaamheid ? Tie Roefs had verschillende argumenten om de vergunning te weigeren.   Onze regio heeft het meest uitgebreide wegenstelsel, spoorwegen, waterwegen en goede vliegconnecties wereldwijd. In Vlaams-Brabant hebben we reeds de nationale luchthaven Zaventem, 3 vliegvelden en 7 helihavens. Elke nieuwe helihaven brengt lawaai met zich mee. Ruimtelijk past dat niet in onze dichtbevolkte provincie. De beschikbare restruimte moet doordacht ingevuld worden. Nieuwe helihavens zonder wezenlijke maatschappelijke, medische of economische meerwaarde zullen in de toekomst altijd principieel geweigerd worden. We streven naar een evenwicht tussen economische duurzaamheid, leefbaarheid en natuur.

De helihaven op de grens  Keerbergen, Tremelo, Heist was gepland in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied, op 170 meter van een woongebied met een 130-tal woningen en dichtbij het erkende natuurreservaat De Bolloheide te Tremelo.

Deze helihaven was enkel bedoeld om klanten van een plaatselijke brasserie met de helikopter naar het restaurant te laten vliegen.

Windturbines spelen een belangrijke rol in de omschakeling naar hernieuwbare energie. Vlaams-Brabant hinkt hierbij al achterop. Daarom moeten we slimme keuzes maken om het grootst mogelijk maatschappelijk rendement te halen uit de beschikbare ruimte. We gaan het ons dus niet nog moeilijker maken dan het nu al is door private helihavens toe te laten.