Geen circus met dieren meer in onze gemeente !!!

19 Mei 2012

Groen Tremelo-Baal dringt er op aan om geen circus met dieren toe te laten in onze gemeente.  Dit naar aanleiding van het neerstrijken van .Dieren horen niet thuis in een circus alwaar ze geen ruimte hebben en zich tegennatuurlijk moeten gedragen.Omwille van het dierenwelzijn en de veiligheid die niet gegarandeerd is, stelt Groen voor aan de Burgemeester en het schepencollege om circussen met dieren te bannen uit onze gemeente.  Groen Tremelo-Baal wil daarom dat ons gemeentebestuur de "beginselverklaring voor een diervriendelijke gemeente" ondertekent.  Tevens wensen wij dat er een politiereglement wordt uitgewerkt dat circussen met dieren verbiedt.   Het is niet onze bedoeling om het optreden van Circus Zavatta te verhinderen. Wij willen echter wel de focus leggen op leefomstandigheden van deze dieren. Een modern, hedendaags circus anno 2012 is in de eerste plaats acrobatie, humor en plezier. Dieren horen daar niet thuis. Het is alleen door maatregelen te nemen en circus met dieren te verbieden dat we kunnen meewerken aan de oplossing voor dit dierenleed.   Circus Zavatta