Geboortebomen op terreinen Chirojongens Baal

29 Januari 2021

Geboortebomen op terreinen Chirojongens Baal

De voorbij  dagen werden er op de terreinen van de Baalse chirojongens 105 geboortebomen aangeplant.  Een knappe samenwerking van ons 'lokaal bestuur' samen met de Chirojongens Baal, Interleuven en onze gemeentearbeiders en dit voor meer biodiversiteit in Tremelo-Baal. Op initiatief van onze Schepen Petra Vreys, ondersteund door het volledig college en Burgemeester, werden er vorig jaar gratis geboortebomen aangeboden aan de ouders van elke pasgeborene in onze gemeente.. In december hebben een 70tal ouders hun geboorteboom reeds aangeplant in hun eigen tuin. De andere geboortebomen, waarvan de ouders aangaven deze graag ergens anders te laten aanplanten werden geplant op het perceel van de Baalse chirojongens. Naast de 105 geboortebomen, bestaande uit zwarte els, gewone vogelkers en wintereik werd er ook een bosrand voorzien van ondermeer meidoorn, haagbeuk en wilde appel. Om het groene karakter in Tremelo te versterken, moedigt het "lokaal bestuur" haar inwoners aan om bomen te planten. Deze aanplant kadert ook in het Bomencharter dat onze gemeente begin 2019 heeft ondertekend. Daarin engageren we ons om de komende jaren, samen met inwoners en verenigingen, 1500 a 2000 bomen aan te planten in Tremelo-Baal. De komende jaren gaan we met het 'lokaal bestuur' verder gaan voor meer biodiversiteit in elke tuin, berm, straat, plein en dorpskern.