Fair Tradegemeente, meerderheid is voor maar stemt tegen.

06 Maart 2013

Een van onze programmapunten vorig jaar was om van Tremelo een Fair Tradegemeente te maken.  Voor het behalen van de titel Fair Tradegemeente moet men 6 criteria behalen.  Eén van deze criteria is het goedkeuren door de gemeenteraad van een resolutie die Fair Trade steunt.  Hiernaast beslist men om koffie en nog minstens één ander fairtradeproduct aan te kopen en aan te bieden bij de dagelijkse werking van de gemeente.  Verder promoot de gemeente op regelmatige basis het bewustzijn rond Fair Trade via communicatie naar haar personeel en inwoners toe.  Petra Vreys zette deze resolutie als agendapunt op de gemeenteraad.  Op deze manier wilde wij met Groen en onze sp.acollegas  het startschot geven om van Tremelo een Fair Tradegemeente te kunnen maken.  Tot onze grote verbijstering vroeg schepen van ontwikkelingssamenwerking Diane Willems (CDV) nog voor de gemeenteraad officieel van start was gegaan om het punt van de agenda te laten verwijderen.    De bevoegde schepen vond dat ze nog te weinig info had over het dossier "Fair Tradegemeente".  Ook al was  het idee positief en stond ze er wel achter,  ze wilde het punt nog niet op de agenda ter stemming laten zetten.   Wetende dat wij alle gemeenteraadsleden via mail extra info over Fair Trade hadden doorverzonden,  en wetende dat er al 143 gemeente het Fair Tradelabel behaald hebben vonden wij het niet wenselijk in te gaan op dit verzoek.  Een week tijd voor één dossiers te bestuderen vinden wij lang genoeg om een dossier ten gronde te kennen.  Als oppositiepartij hebben wij ook maar een week de tijd om alle  agendapunten van de gemeenteraad tot ons eigen te maken.      Later bij het debat,  en de stemming bleek inderdaad dat de meerderheid van CDV en Open Vld "NEEN" stemde tegen ons voorstel,  ook al waren ze eigenlijk niet tegen.  "ONTHOUDING" kwam niet uit hun mond.  Raar...als je voor bent,  maar nog niet volledig akkoord,  hadden wij toch minstens een neutrale stem verwacht.    Volgens onze mening wilde de meerderheid ons voorstel gewoon van de agenda houden omdat ze het graag zelf op de agenda hadden wilen zetten.   De bevoegde schepen gaat nu in maart een infosessie bijwonen om het dan daarna terug op de gemeenteraad te plaatsen en het dan waarschijnlijk wel "JA" te stemmen.  Aan de ene kant zijn wij blij dat de meerderheid op ons voorstel wil ingaan, anderzijds betreuren wij ten zeerste, samen met de rest van onze fractie,  deze manier van politiek voeren.  Als oppositiepartij hebben wij evenveel recht om een punt op de agenda te zetten en zo onze positieve bijdrage te leveren aan het beleid in Tremelo.  Groen zal verder werken en een groen beleid en zal volmondig "JA" stemmen als ons gemeentebestuur het dossier "FairTradegemeente" terug op de agenda wil plaatsen.