Energie

Duurzame energie als hefboom voor klimaatbeleid.

De overgang naar hernieuwbare energie hoeft geen noodzakelijk kwaad te zijn. Het bied vooral kansen om ook Tremelo te gezonder te maken. Als lokaal bestuur willen wij onze inwoners op een laagdrempelige manier aan sporen om voor duurzame alternatieven te kiezen. Dit doen we in de eerste plaats om als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven.

Energiebesparen : bewust omspringen met energie is geld besparen.

 • Uit het energiezuinig maken van onze gemeentelijke gebouwen valt heel wat klimaatwinst te halen. Zo willen wij energieaudits houden bij alle gemeentelijke gebouwen, van het gemeentehuis tot het zwembad en van de gemeentelijke loods tot de kinderopvang. Door deze audits kunnen we een beleid voeren, met als ambitieus doel om het gemeentelijk patrimonium tegen 2030 volledig klimaatneutraal te maken.
 • In de loop van de jaren willen de oude openbare verlichting versnelt vervangen door een energiezuinige LED-verlichting. Doordat de financiële middelen van onze gemeente beperkt zijn willen de investeringskost laten financieren door een coöperatieve vennootschap in participatie met onze inwoners. De gerealiseerde winst zal gedeeltelijk terugvloeien naar burgers die mee investeren.
 • In tussentijd willen wij besparen op de energiefactuur met ons lichtplan dat we in 2016 voorstelde. Dit doen we door op weekdagen tussen 23u en 05u de verlichting op het hele grondgebied van Tremelo-Baal te doven, met uitzondering van lichtpunten op invalswegen, kruispunten en verkeersonveilige situaties. We zorgen er hier wel voor de we de nodige infrastructuur aanpassen. Tijdens het weekend vallen we terug op het huidige scenario en laten we alle verlichting branden. Om de inwoners te begeleiden naar het doofscenario stellen we voor om in overleg met de adviesraden, verenigingen, scholen, handelaars en politie een grote sensibiliseringscampagne op te zetten.
 • We werken voor het gemeentepersoneel een duurzaam vervoersplan uit. We focussen ons hierop op het woon-werkverkeer en op verplaatsingen binnen de werkomgeving. We voorzien hiervoor personeelsfietsen om het woon-werkverkeer aan te moedigen. Voor het personeel dat tijdens de werkuren met gemeentelijke wagen rond rijd organiseren we een workshop ecodriving en bekijken we alternatieven waar mogelijk de fiets kan gebruikt worden. Op deze manier willen we autokilometers en brandstofverbruik uitsparen.
 • Het uitgespaarde geld van al deze energiebesparende acties zetten we in een Tremeloos Klimaatfonds waarmee we verder kunnen investeren in duurzame initiatieven.
 • We voorzien in het gemeentehuis ook een echt energieloket waar mensen met hun vragen dadelijk terecht kunnen.

Verduurzaam de energieproductie :

 • Uiteraard gebruiken we "echte" groene energie die we dan ook aankopen bij een echte groene leverancier.
 • Omdat onze gemeente geen gebied is dat kan dienst doen voor windenergie trekken we volop de kaart van zonne-energie. Als gemeente geven we zelf het goede voorbeeld door zonnedaken te installeren op alle gemeentelijke gebouwen.
 • We sensibileren onze inwoners om de overstap te maken naar zonne-energie. Investeren in zonne-energie brengt meer op dan spaarboekjes. Ook de andere mogelijkheden inzake hernieuwbare energie zoals warmtepompen, zonneboilers en decentrale opslag via batterijen worden gepromoot.
 • We gaan op zoek naar kleine lokale opportuniteiten op vlak van hernieuwbare energie. Zo bekijken we de mogelijkheid van kleine waterkrachtcentrale op de Dijle en of zonneparken op ongebruikte weilanden.
 • Het overschakelen van onze gemeentelijke wagens naar elektrische wagens of CNGwagens voeren we geleidelijk in bij het aankoop van nieuwe wagens.